Advanced Input System

AISLogo-Color-Transparent

CanestaKybdLrg
UltraSnd

Esterline korporacija je specijalizovana proizvodna kompanija koja opslužuje primarno vazduhoplovnu i odbrambenu industriju i tržište. Otprilike 80% ukupnih prihoda se generiše od vazduhoplovnog/odbrambenog tržišta. Preostalih 20%  dolazi od primene ovih tehnologija na industrijskom tržištu.

Esterline rukovodstvo vidi poslovanje kompanije u tri segmenta u vezi sa skupom svojih glavnih nadležnosti: Avionika & kontrole, Senzori & sistemi i napredni materijali. Aktivnosti u okviru segmenta Avionika & kontrole su fokusirane na tehnologije interfejs sistema za komercijalne i vojne vazduhoplove i slične sisteme za vozila bazirana na zemaljskoj i vodenoj podlozi kretanja, sigurne komunikacione sisteme, specijalizovanu medicinsku opremu i druge primene u visokoj tehnologiji.

Advanced Input Systems konstruiše i proizvodi senzorska i kontrolna rešenja (kompleksi kontrolni paneli, korisnički interfejs sistemi i integracija tehnologije na dodir) za izvorne proizvođače opreme (OEMs) i u medicinskoj, igračkoj, industrijskoj, pomorskoj, transportnoj i odbrambenoj industriji. Pružamo "end-to-end" rešenja sa kompleksnim opsegom proizvoda i niskom cenom koštanja vlasništva za specifičnu aplikaciju klijenata. Advanced Input Systems su prikazali rekordnu inkorporaciju bilo kakve tehnologije za unos ili prikaz u okviru hiljada sistema za unos podataka za više od 1,000 kompanija.