American High Voltage

AHV logo

26
chuck1603
military1
NT_100kV

American High Voltage (AHV) je svetski glavni proizvođač veoma pouzdanih izvora napajanja visokog napona. Od 1978. godine, AHV je glavni konstruktor i proizvođač izvora napajanja visokog napona po narudžbini, izvore napajanja za visoke temperature i drugih komercijalnih izvora napajanja.  AHV nudi široki spektar visokonaponskih izvora napajanja koji idu od 100V do 250kV sa snagom od 1W do 1kW.

American High Voltage je cenjeni dobavljač veoma pouzdanih izvora napajanja po vojnom standardu za vojne programe više od 20 godina. AHV obezbeđuje izvore napajanja i visokog i niskog napona za zahtevne platforme  kao što su F-4, F-16, i svemirski šatlovi, kao i za druge programe. Pored konstruisanja izvora napajanja za nove programe, AHV može da pruži pouzdano unapređenje vojnih izvora napajanja koji imaju minimum ili nemaju uopšte dokumentaciju.

Konstruisanje i proizvodnja napajanja visokog napona zahteva disciplinu i tehnološku kontrolu na puno višem nivou nego što je slučaj sa uspešnom konstrukcijom napajanja niskog napona. Najkritičniji od zahteva su zaštita, priprema komponenata i instalacija. Pored toga,, AHV kontroliše pouzdanost komponenti pomoću programa za rigorozne testove okoline, potresa i upotrebe u tim uslovima.

American High Voltage je posvećen ispunjavanju zahteva učinka, pouzdanosti, isporuke i ekonomskih uslova najzahtevnijih programa.