Kontakt informacije

ContactUsSMU meniju sa desne strane, možete pronaći informacije o našim kancelarijama i osoblju. U cilju izbegavanja sakupljanja e-mejlova a zatim i veliku količinu SPAM mejlova, nećete pronaći direktne linkove ka našim mejl adresama

Međutim, veoma je lako (za ljude) da shvate bilo koju mejl adresu, s  obzirom da prate jednostavan šablon: [prezime]@beatronic.com, jednostavno samo zamenite [prezime] sa prezimenom vaše osobe za kontakt.